Leták se základními informacemi ke stažení

 
Předběžná nezávazná přihláška
 

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva

 

Sponzoři a spolupráce

www.zeleneoazy.cz www.ndacepartnerstvi.cz www.molcesko.cz www.www.lidl.cz www.sklizeno.cz www.sita.cz www.livebox.cz www.brno.cz www.brno-lisen.cz www.nadacnifond.avast.cz www.nalontu.cz www.toactivity.cz www.outdoorkids.cz

náš tým

Všechny naše pedagožky a pedagogové mají praxi nejen v učitelství, ale také jako organizátoři táborů, vedoucí kroužků, osobní asistenti.

O jejich zájmech a vzdělání se můžete dočíst níže.

 

Klára Krchňavá (zakladatelka, organizační vedení)

 

Narodila se a své dětství prožila v Jižních Čechách. Vystudovala obor Speciální pedagogika na UK v Praze, a obor Etika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělání si doplňuje dalšími kurzy. V životě ji nejvíce ovlivnil a nasměroval kurz Respektovat a být respektován s manželi Kopřivovými.

Velkou inspirací jsou pro ni její dvě báječné děti.

Je zakladatelkou Dětského lesního klubu Stromík v Pozořicích (2010) a Dětského lesního klubu Mariánka v Brně-Líšni (2012). Stará se o organizaci aktivit, o provoz zázemí a komunikaci s rodiči, je pedagog. Při obou školkách založila a střídavě také vede kroužek Výletníček a Zvoneček pro maminky s dětmi do tří let. Pro ZŠ ve Viničných Šumicích realizuje zájmový environmentální kroužek Poználek.

 

 

Alena Kuklová (koordinátorka)

 

Narodila jsem se na malém městě. Dětství jsem prožila hodně v přírodě ať, už v místě bydliště, nebo u babiček a dědečků na venkově.

Zájem o přírodu mě neopustil ani v dospělosti. Během studií jsem hodně cestovala po horách blízkých i dalekých. Ze svého rodiště jsem odešla do Brna, kde jsem vystudovala na Přírodovědecké fakultě Molekulární biologii a genetiku. Po té jsem pracovala jako věděcká pracovnice.

V Brně už jsem zůstala a podařilo se mi díky mému muži zakotvit ve Staré Líšni, takže opět blízko přírodě. Po narození našich dvou synů jsme objevili Mariánku, kam nastoupil náš starší syn. Od 4 let začal navštěvovat Kvítek a ve třech letech do něj vplul i náš mladší syn. Školku jsem si oblíbila do té míry, že jsem cítila potřebu se do jejího fungování zapojit. Moje pozvolná práce pro školku nakonec vyvrcholila prací koordinátorky školky.

 

 

Lenka Stejskalová (pedagog)

 

Moje motto je „Dělej to srdcem“.

 

K mé práci mě vede neustálý úžas nad dětským světem.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro první stupeň základní školy + výtvarná výchova. Vyzkoušela jsem si práci v ZŠ i MŠ.

Tato varianta být s dětmi přímo v přírodě mi připadá nejsmysluplnější. Zajímá mě psychologie, vztahy mezi lidmi, baví mě sebevzdělávání, ovlivnil mě kurz efektivního rodičovství a Montessori.

Mám ráda svou rodinu, ve volném čase maluji obrazy a jsem spokojená.

 

 

Věra Špičková (pedagog)

 

Vystudovala jsem učitelství pro MŠ na Střední pedagogické škole v Kroměříži. Před studiem divadelního manažerství na JAMU jsem pracovala mimo jiné jako učitelka ve školce i au pair v Anglii. Poté jsem v Brněnském kulturním centru pomáhala organizovat divadelní festivaly. Jsem máma od tří dětí, nejmladšího můžete potkat sice zabláceného, ale spokojeného v Mariánce.

V dětech se snažím podporovat jejich přirozenou schopnost být šťastné a radovat se z maličkostí, naplňovat jejich touhu po vědění a zkoušení nových věcí, učit je prožitkem a hrou.

Pro svoje motto bych si vypůjčila název knihy od Roberta Fulghuma: „Vše co, opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“.

Absolvované kurzy: Respektovat a být respektován, Základy dětského divadla

 

 

Hanka Drapelová (pedagog)

 

S láskou roztáhnout křídla, otevřít se druhým a být tu pro druhé. Tak bych asi charakterizovala můj život. Ten prožívám se svým mužem a našimi syny, dnes už dospělými, v krásné obci Křtiny u Brna. Moji druhou rodinu tu tvoří skautské děti, které mě pravidelně obohacují na schůzkách i na letních táborech.

Ten důležitý papír jsem kdysi získala v oboru strojírenské technologie. Ale vždy mě velmi zajímala pedagogika, výchova, mezilidské vztahy a sebepoznání. Těší mě rukodělné tvoření, divadlo, chůze přírodou a rozzářené dětské úsměvy.

Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, Montessori kurz pro děti do 3 let, Rekvalifikační kurz Chůvy a opakovaně kurzy První pomoci. Svoje praktické zkušenosti mám z  Lesní mateřské školy v Ochozi a v Březině. V současné době dokončuji studium Edukační homeoterapie v Brně.

 

 

Lucia (Lujza) Hužvárová

 

Motto: „Kým dýcham, verím!“

 

Narodila som sa na Slovensku do rodiny, ktorá temperamentom pripomína skôr Talianov.

Študovala som sociálnu filozofiu. V Brne som to zavŕšila štúdiom environmentálnym.

Holistický prístup mi je preto blízky. Snažím sa skrze neho vnímať seba a všetko, čo je súčasťou života. Baví ma to! Aj vďaka tomu som mala možnosť pracovať s autistickým dievčatkom niekoľko rokov. Nejaký čas som lektorovala výtvarný krúžok v nízkoprahovom zariadení na Cejli. V Lipke som si spravila pedagogické minimum na vedenie voľnočasových aktivít a nejaký čas tam dobrovoľničila. Som členkou sociálneho družstva Tři ocásci, v rámci ktorého občasne vediem tvorivé dielne.

K mystike lesnej škôlky som pričuchla v lmš Stromík, ktorí spadá pod Kavyl. Zamilovala som sa! Bohatý, no krehký svet detí mi pripomína koreňovú sústavu flóry v dažďovom pralese. Ten ma fascinuje tiež, rovnako aj prírodné národy po celom svete. Som lektorkou v NaZemi, kde sa venujem globálne rozvojovým otázkam. Týmito cestami prepájam to, čo ma živý hlavne duševne. Láska k deťom a prírode – životu. Inšpiratívnou je pre mňa autorka Torey Hayden, ktorá je špeciálnym pedagógom a človekom s veľkým srdcom. To v povolaní sprievodkyne v lesnej škôlke naozaj potrebujem a chcem neustále rozvíjať. V Kvítku to môžem trénovať vďaka úžasným učiteľom – detičkám a skvelému týmu. Ďakujem!

 

 

Michal Kročil (pedagog)

 

Můj profesní životopis je pestré čtení. Po studiích na konzervatoři v Brně (obor hra na pozoun) a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor teorie kultury), jsem postupně pracoval v muzeu, kulturním domě, v sociální oblasti, ve školských a vzdělávacích zařízeních. Krátce jsem si vyzkoušel i manuální práci, podnikání či práci v zahraničí. Svou pedagogickou činnost jsem zahájil již jako student konzervatoře, mám zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku, prvního i druhého stupně ZŠ, krátce jsem učil na střední škole, přednášel jsem i dospělým (výcvik terénních sociálních pracovníků). Jako vedoucí i organizátor jsem se zúčastnil řady dětských táborů, pracoval jsem s dětmi z narušeného sociálního prostředí, dělal jsem asistenta dvěma chlapcům s diagnózou dětský autismus. Více než 30 let učím děti hře na dechové hudební nástroje (především zobcovou flétnu).

S manželkou Kamilou vychováváme tři děti, z prvního manželství mám již dospělého syna a dceru.

Na Kvítku mě fascinuje ta úžasná komunita, široké společenství dětí, rodičů a pedagogů, které spojuje jedna touha - vytvořit společný prostor, v němž se všichni cítí bezpečně a spokojeně. Těším se na každodenní setkávání s dětmi, kolegyněmi i rodiči, na výpravy do přírody za poznáním, tvořením či hrou, těším se na poobědové čtení pohádek i společný odpočinek. Kvítek mi zkrátka už přirostl k srdci..

 

 

Lada Vlčková (pedagog)

 

…Celá příroda je tou nejkrásnější učební látkou pro všechny děti i dospělé. Kde jinde je tak proměnlivě po celý rok než v přírodě, která sama dává podněty ke zkoumání a objevování…

Vystudovala jsem Obchodní střední školu s maturitou. Při práci jsem dálkově  studovala soukromou školu, Akademii Tabor v Praze, obor Léčebná pedagogika a sociální umění. Škola vychází z waldorfské pedagogiky podle Rudolfa Steinera a bere v potaz zdravý růst a vývoj osobnosti dítěte. Dále jsem absolvovala akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách a součástí kurzu byla zdravověda a první pomoc. Brigádně se věnuji hlídání dětí 8 let. Hlídám děti v dětském koutku a pomáhám s organizací víkendových a letních týdnů v dílně mládeže v soukromé organizaci.

Inspirací při práci s dětmi jsou mé 3 vlastní děti, které mě  učí vidět každý den jinýma očima.

 

 

Jana Vrbková (pedagog)

 

Kořeny mám v Mikulově, nyní ale už delší dobu žiji v Brně. Během svého studia jazyků na Masarykově Univerzitě jsem měla šanci žít dva roky v krásné krajině Švédska a Islandu. Zásadní pro moje rozhodnutí působit jako lektorka byl můj dvouměsíční pobyt v Zambii, kde jsem působila jako koordinátorka rozvojového projektu pro mládež. Pěstování mezilidských a mezikulturních vztahů, stejně jako práce na seberozvoji a zájem o okolní svět, je pro mě životním stylem.

V současnosti jsem studentkou Divadelní fakulty JAMU a zaměřuji se na divadelní tvorbu s dětmi, mládeží i dospělými. Přírodu považuji za prostředí, které je člověku nejpřirozenější, rozvíjí ho a je mu největším darem a inspirací, jež mohl dostat.

 

 

Kristýna Bradáčová (dobrovolník)

 

Motto: Příroda nás učí mít oči a srdce otevřené

 

Vyrostla jsem sice na malém městě v centru Slovácka, ale každé léto už od mala trávím „venku“.

Mým největším koníčkem je příroda: Teoreticky – zajímají mě ptáci, kytky, stromy, zvířata i souvislosti. A prakticky – mám ráda táboření a toulky přírodou. Naplňuje mě předávání dobrých myšlenek, informací a nadšení druhým, proto ráda pracuji s dětmi. V Kvítku mohu pracovat a zároveň být venku, s dětmi. Pro mě ideální spojení.

Mám zkušenosti s vedením kroužků pro děti a dětských oddílu v rámci Ligy lesní moudrosti. Prošla jsem kurzy pro pedagogy volného času, Respektovat a být respektován a několika dalšími semináři s pedagogickou tematikou. Vystudovala jsem bakalářský obor péče o životní prostředí. Jsem máma tři dětí.

Kromě dobrovolničení v Kvítku sestavuji a aplikuji Výukové programy pro školní děti, poskytuji poradenství a přednáším o látkových plenkách. Mým nejvyšším zaměstnavatelem je planeta Země

 

 

Klára Pavlíková (koordinátorka zázemí)

 

Dětství jsem prožila na Severní Moravě a po ukončení studia na Právnické fakultě MU jsem se rozhodla zůstat v Brně. Pracuji v oblasti finančního kontrolingu a řízení lidských zdrojů a tuto psychicky náročnou práci nejraději kompenzuji časem stráveným v přírodě a sportem. Právě příroda společně s mými dvěma dětmi a nerozlučným společníkem psem Bearem jsou mými největšími zdroji moudrosti o celém lidském bytí.

V Kvítku se starám se o zajištění chodu zahrady a zázemí.

 

Rychlý kontakt

777 145 343

info@lesnikvitek.cz

 

Další kontakty

 

 

 

 

 

 

© Dětský lesní klub Kvítek  | Webmaster pr@lesnikvitek.cz | Design & Hosting: LIVEBOX, a.s.